Seafood

(w. Rice) or (w. Lo Mein Extra $1.5)
70. Shrimp w. Snow Peas 9.85
71. Shrimp w. Cashew Nuts 9.85
spicy73. Shrimp w. Garlic Sauce 9.85
74. Shrimp w. Lobster Sauce 9.85
75. Shrimp w. Broccoli 9.85
spicy76. Shrimp w. Curry Sauce 9.85
spicy77. Shrimp Szechuan Style 9.85